Årsmötet 2011

Årsmötet är det högsta beslutande organet i föreningen. Årsmötet hålls i början av varje år. I år hölls årsmötet den 21 februari 20:00 online på vår Ventrilo-server.

Gamla Protokoll

2011

Årsmötesprotokollet 2011
Bokföring för 2010

2010

Årsmötesprotokollet 2010
Bokföring för 2009

2009

Årsmötesprotokollet 2009
Bokföring för 2008

2008

Årsmötesprotokollet 2008
Bokföring för 2007

2007

Årsmötesprotokollet 2007
Bokföring för 2006

2006

Årsmötesprotokollet 2006