Tolvans Spelförenings Årsmöte 2012

Skrivet 31 January 2012 av Zeta Two

Hej alla medlemmar!

Då var det dags för Tolvans Spelförenings årsmöte 2012.
På årsmötet bestäms det en massa viktiga saker så som vilka som ska sitta i styrelsen och vad vi ska göra för våra pengar.

Årsmötet äger rum 15 februari 20:00 på vår Mumble-server.

Preliminär dagordning:

 1. mötets öppnande
 2. mötets behörighet
 3. val av mötets ordförande
 4. val av mötets sekreterare
 5. val av två personer att justera protokollet
 6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 7. ekonomisk berättelse för förra året
 8. revisorernas berättelse för förra året
 9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 10. årets verksamhetsplan
 11. årets budget och fastställande av medlemsavgift
 12. val av årets styrelse
 13. val av årets revisor
 14. val av årets valberedare
 15. övriga frågor
 16. mötets avslutande

Hälsningar
Styrelsen genom
Ordförande Calle Svensson